Maury, Olivia (2017) ‘Student-Migrant-Workers: Temporal aspects of precarious work and life in Finland’, Nordic Journal of Migration Research 7(4): 224-232.

Maury, Olivia (2018 tulossa) Kansainväliset prekaarit huippuosaajat? Maahanmuuttohallinnollisten kategorioiden häilyvät rajat, Sosiologia55(4).

Maury, Olivia (2018) Statut migratoire et développement humain: le cas des étudiants-migrants en Finland, Migrations société 30, 171, 79-92.

Paula Merikoski (2020) ‘At least they are welcome in my home!’ Contentious hospitality in home accommodation of asylum seekers in Finland, Citizenship Studies, DOI: 10.1080/13621025.2020.1769558
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13621025.2020.1769558

Näre, Lena (2018 tulossa). ’Olemme täällä näyttämässä, että olemme ihmisiä siinä missä muutkin’ – Etnografinen tutkimus turvapaikanhakijoiden protestista Helsingissä, Sosiologia 55(4).

Lena Näre (2020) ‘Finland kills with a pen’ – asylum seekers’ protest against bureaucratic violence as politics of human rights, Citizenship Studies, DOI: 10.1080/13621025.2020.1769559
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13621025.2020.1769559

Tapaninen, Anna-Maria. “Rajalla laboratoriossa: iän arviointia, iän määrittämistä ja ikämääräyksiä.” Tiede ja edistys 3 (2018): 216-237.

Tapaninen, Anna-Maria, Miia Halme-Tuomisaari, and Viljami Kankaanpää. “Mobile lives, immutable facts: family reunification of children in Finland.” Journal of Ethnic and Migration Studies 45, no. 5 (2019): 825-841.

Halme-Tuomisaari, Miia, Anna-Maria Tapaninen, and Hilja Aunela. “Where’s the well: DNA evidence, personal narratives and unpredictability in Finnish family reunification.” Migration Studies 7, no. 2 (2019): 245-265.

Tapaninen, Anna-Maria, and Ilpo Helén. “Making up families: how DNA analysis does/does not verify relatedness in family reunification in Finland.” BioSocieties (2019): 1-18.

Tapaninen, Anna-Maria, Mosi Herati, Noruulhaq Haqiar & Moji Razaei 2019. Iän epäily suomalaisena turvapaikkapolitiikkana. Politiikasta. Tapaninen, Anna-Maria. 2019. Lapsuuden mitta —yksintulleiden iän selvittäminen osana turvapaikkatutkintaa. Olen turvassa mutta yksin —yksin tulleet nuoret vaikuttajina ja kotoutumassa. Toim.  Ali Saberi, Mosi Herati, Anni Mikola, Jenni Veijola & Maria Koskijoki, 168-171. Punainen Risti.