Forthcoming:

Bendixen S, Näre L, & Maury, O (forthcoming) Practicing inclusion while waiting for a residence permit. European Journal of Social Work.

Merikoski, Paula (forthcoming) Living together through the asylum process. Affective proximity in home accommodation of asylum seekers. Under review.  

Näre, L; Maury, O; Merikoski, P; Paju, E & Tapaninen, AM (forthcoming) Travelling Crises: Ethnographic Perspectives on Borders, Homes, and Refugee Journeys. Palgrave MacMillan.

Näre, L & Maury, O (forthcoming)Multiple Sources of Precarity: Bureaucratic bordering of temporary migrants in a Nordic welfare state. Journal of Ethnic and Migration Studies. Special Issue: Welfare state bordering as a form of mobility and migration control.

Paju, Elina; Näre, Lena & Merikoski, Paula (forthcoming) Home and homemaking during refugee journeys. Boccagni, P. (ed.) Handbook of Home and Migration. Cheltenham: Edward Elgar. 

Tapaninen, Anna-Maria & Ilpo Helén. 2022 (forthcoming). Why is DNA not enough? The multiple temporalities of family reunification in Finland. In The Law and International Forensic DNA Profiling: Exploring Practices and Politics of Technolegal Worlds. Eds. Matthias Wienroth , Amade M’charek & Viktor Toom. Routledge.

2021

Maury, O (2021) Ambivalent strategies: Student-migrant-workers’ efforts at challenging administrative bordering. Sociology, pp. 1-17. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00380385211033174

Maury, O (2021). Punctuated Lives: Student-Migrant-Workers’ Encounters with the Temporal Border Regime. Doctoral dissertation. University of Helsinki. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/332829

Merikoski, Paula (2021) ’At least They are Welcome in My Home!’ Contentious Hospitality in Home Accommodation of Asylum Seekers in Finland. Citizenship Studies, 25(1): 90-105. https://doi.org/10.1080/13621025.2020.1769558

Näre, L. (2021) Parenting and Caring across Borders in refugee contexts. (Castrén, A-M et al. eds) Palgrave Handbook of Sociology of Families in Europe. Palgrave Macmillan, pp. 573-553.

2020

Maury, O (2020) Punctuated temporalities: Temporal borders in student-migrants’ everyday lives. Current Sociology. https://doi.org/10.1177/0011392120936315, pp. 1-18.

Maury, O (2020) Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen: autiomaista ekstraktivismiin [The so-called primitive accumulation: from wastelands to extractivism] Tiede & Edistys, 1/2020, 26-35. http://tiedejaedistys.fi/images/Pdf-tiedostot/T_E_1_2020_maury_niin-sanottu-alkuperainen_ei-kuvia.pdf

Maury, O. (2020) Between a Promise and a Salary: Student-Migrant-Workers’ Experiences of Precarious Labour Markets. Work, Employment and Society 34(5): 809-825. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0950017019887097

Maury, O; Krivonos, D; Seikkula, M; Wide, E (2020) Vuosi, jolloin kaikki muuttui ja kaikki säilyi ennallaan: Elämää ylläpitävä työ ja voitontavoittelu Covid-19 pandemian aikana [Life-making labour and profit-making during the Covid-19 pandemic] Tiede & Edistys 3/2020, 267-276. http://www.tiedejaedistys.fi/images/Pdf-tiedostot/TE-3-2020-maury_ym-267-275.pdf

Merikoski, Paula (2020) ‘At least they are welcome in my home!’ Contentious hospitality in home accommodation of asylum seekers in Finland, Citizenship Studies, DOI: 10.1080/13621025.2020.1769558
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13621025.2020.1769558

Näre, Lena (2020) ‘Finland kills with a pen’ – asylum seekers’ protest against bureaucratic violence as politics of human rights, Citizenship Studies, DOI: 10.1080/13621025.2020.1769559
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13621025.2020.1769559

Tapaninen, Anna-Maria & Ilpo Helén. 2020. Making-up families: How DNA Analysis Does/Does not verify relatedness in family reunification in Finland. Biosocieties DOI: 10.1057/s41292-019-00148-6 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/326156

2019

Halme-Tuomisaari, Miia, Anna-Maria Tapaninen, and Hilja Aunela. “Where’s the well: DNA evidence, personal narratives and unpredictability in Finnish family reunification.” Migration Studies 7, no. 2 (2019): 245-265.

Knappe, A. and Jan, A. (2019) “A Camp is a Wall in a Forest”, Journal of Anthropological Films, 3(02), p. e2697. doi: 10.15845/jaf.v3i02.2697. https://boap.uib.no/index.php/jaf/article/view/2697

Merikoski, Paula (2019) Hospitality, reciprocity, and power relations in the home accommodation of asylum seekers in Finland. In Contested Hospitalities in a Time of Migration: Religious and Secular Counterspaces in the Nordic Region. Bendixsen, S. & Wyller, T. (eds.). London: Routledge, 113-128.

Tapaninen, Anna-Maria, Miia Halme-Tuomisaari, and Viljami Kankaanpää. “Mobile lives, immutable facts: family reunification of children in Finland.” Journal of Ethnic and Migration Studies 45, no. 5 (2019): 825-841.

Tapaninen, Anna-Maria, Mosi Herati, Noruulhaq Haqiar & Moji Razaei 2019. Iän epäily suomalaisena turvapaikkapolitiikkana. Politiikasta. Tapaninen, Anna-Maria. 2019. Lapsuuden mitta —yksintulleiden iän selvittäminen osana turvapaikkatutkintaa. Olen turvassa mutta yksin —yksin tulleet nuoret vaikuttajina ja kotoutumassa. Toim.  Ali Saberi, Mosi Herati, Anni Mikola, Jenni Veijola & Maria Koskijoki, 168-171. Punainen Risti.

Tapaninen, Anna-Maria, and Ilpo Helén. “Making up families: how DNA analysis does/does not verify relatedness in family reunification in Finland.” BioSocieties (2019): 1-18.

2018

Maury, O. (2018) Kansainväliset opiskelijat prekaarina työvoimana Suomessa: Kokemuksia työnteosta opiskelijan oleskeluluvan varassa. Sosiologia. 55(4): 334-349. https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/325156/artikkeli_maury_MM_RH_Olivia_Final.pdf?sequence=1

Maury, Olivia (2018) Statut migratoire et développement humain: le cas des étudiants-migrants en Finland, Migrations société 30, 171, 79-92.

Merikoski, Paula (2018) Solidaarisuus ja vastarinta “turvapaikkakriisissä”: Uusien sosiaalisten liikkeiden jäljillä. Book review. In Sosiologia. 55(4): 402-404.

Näre, Lena (2018). ’Olemme täällä näyttämässä, että olemme ihmisiä siinä missä muutkin’ – Etnografinen tutkimus turvapaikanhakijoiden protestista Helsingissä, Sosiologia 55(4).

Tapaninen, Anna-Maria. “Rajalla laboratoriossa: iän arviointia, iän määrittämistä ja ikämääräyksiä.” Tiede ja edistys 3 (2018): 216-237.

Tapaninen, A-M., M. Halme-Tuomisaari and V. Kankaanpää. 2018. Mobile lives, immutable facts: family reunification of children in Finland. Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2017.1405725 

2017

Maury, Olivia (2017) ‘Student-Migrant-Workers: Temporal aspects of precarious work and life in Finland’, Nordic Journal of Migration Research 7(4): 224-232. https://journal-njmr.org/articles/abstract/10.1515/njmr-2017-0023/